tisdag 16 april 2013

19. Hans Koppel: Kungens födelsedag

Jag har läst Hans Koppels tidigare böcker, Vi i villa och Medicinen, och tycker att han med få, väl valda ord fångar tonfall och vardagshändelser som man tycker sig känna igen. Men med tanke på vad som händer i hans böcker får man vara glad att man inte på allvar känner igen allt från sitt eget liv.

Här handlar det om ett antal personer som från början inte verkar ha något med varandra att göra, men så småningom knyts ihop genom relationer av typen "timanställd på vårdhemmet där någons mamma bor". Bara det är lite intressant, för det är personer som man från början inte kan tänka sig skulle ha så mycket gemensamt. Den huvudhändelse som resten av historien hängs upp på är en gatudemonstration, där några ungdomar sätter sig ner och hindrar trafiken. I bilkön råkar kungen befinna sig (men "Bokens kung är inte verklighetens", stryker författaren under i en inledning). Det är förstås inte riktigt lämpligt att han hindras i sitt värv av något sådant, i varje fall tycker inte hans nitiske livvakt det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar