söndag 26 mars 2017

26. Gunnar Ericsson: Råd och rön i Svitjod


Frågan är om man övertolkar titeln om man tänker sig att den förutom den givna betydelsen också syftar på "rådet", som är så regeringen omnämns, och "rön" som i "ett rö för vinden", syftande på oppositionen.

Det här är den sjuttonde delen i serien där Gunnar Ericsson skildrar svensk politik (och i dessa senare delar också ganska mycket annat som händer) som om det inträffade för tusen år sedan, illustrerat av EWK. Det betyder att det nu handlar om slutet av (1)971 och större delen av (1)972.

Jag har ju antytt mer än en gång att jag inte tycker att det är så roligt i den senare hälften av böckerna som det var i början. Den här är inget undantag. Lite extra tröttsamt tycker jag det återkommande temat aktuell forskning är, gärna med lite Ig Nobel-prisvarning över sig, och påfallande ofta med någon sorts sexuell anknytning. Det var kanske vågat när det var nytt, men nu är det inte så spännande.

Nästa bok är den sista, och då ska jag försöka samla mig till lite sammanfattande kommentarer.

1 kommentar: