söndag 25 februari 2018

33. Jan Fridegård: Gryningsfolket


Strax före jul läste vi i bokcirkeln Trägudars land, första delen i en trilogi, där detta är den andra. Historien fortsätter där den förra slutade och det handlar fortfarande om trälen Holme, som har rymt och blir smed i "staden", som av allt att döma ska vara Birka. Han blir utan att själv vilja det ledare för upproriska trälar, och hans kvinna Ausi slits mellan honom och sin kristendom. Det kommer nämligen ett par präster eller munkar för att omvända hedningarna, och i varje fall i början har de större lycka med sig än den ensamme "Främlingen", som medverkade i den första boken.

Det är i stor utsträckning en fortsättning på den första boken, med samma teman, samma personer och samma miljöer. Kanske man hade önskat sig att det något utvecklade sig åt något håll, men det är förstås ett högst medvetet val hos författaren att Holme är så fast i sin tillvaro, trots den starka viljan att få det annorlunda. När det går bra för honom ett tag vet man att det snart kommer att gå sämre. Nu är det alltså en del kvar i trilogin, och det känns ändå som om man måste följa med hela vägen för att se hur det går.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar