torsdag 6 november 2014

107. Sven Stolpe: Drottning Kristina. Den svenska tiden


Med tanke på Sven Stolpes allmänna mustighet hade jag nog väntat mig att det här skulle vara lite, ja, mustigare än vad det är. När det väl handlar om drottningen själv är det ganska intressant, men för mycket är filosofiska och religionshistoriska resonemang som i och för sig har bäring på hennes situation, men blir alldeles för torra för min smak. Jag hade nog också väntat mig att författaren skulle stå mer på Kristinas sida, men han skildrar henne som inte odelat sympatisk. Den här delen handlar alltså om Kristinas liv fram till och med abdikationen, och det finns en del till om hennes liv därefter. Den får vi se när jag får lust med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar