torsdag 12 oktober 2017

189. Lars Wilderäng: Berget


Det här var en oväntat bra liten berättelse om en man som undersöker de nedlagda(?) anläggningarna i bergrum i den svenska glesbygden, dit rikets militära och politiska ledning skulle flytta i händelse av krig. Inte minst är glesbygden väl beskriven med sina avstånd och egenheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar