söndag 8 maj 2016

48. Wilhelm Penser: Får en gentleman snarka?


När den här boken kom ut 1937 hette författaren fortfarande Persson. Han bytte senare till Penser och var advokat i Eslöv i många år. Numera är han nog mest känd som far till Erik Penser.

Universitetsbiblioteket har katalogiserat den här kåserisamlingen som "Filos. Levnadsfil.", vilket gör att den, trots sin skönlitterära prägel, får lånas hem. Innehållet är i första avdelningen löst sammanhållet runt temat etikettsregler, som delvis parodieras. Kapitelrubriker som "Att skåla eller icke skåla", "Om användning av sköljkoppar" och "Att ge drickspengar" säger ganska väl vad det handlar om. Det är verkligen inte dagsaktuella etikettfrågor, och även humorn är här och var lite gammaldags. Men ibland blixtrar det till och är roligare nu än då:
Vid desserten förfar du på samma sätt som vid soppan, därvid du dock, om du erbjuder portvin eller sherry, lägger betjäningen på minnet att icke säga "porry eller stjärtvin". Det låter illa, och alla finna sig icke lika raskt som den gamla grevinnan, som sade: "Tack, då tar jag porry."
Andra avdelningen är mer anekdoter än kåserier. Här märks författarens juridiska bakgrund genom att några av kapitlen som huvudperson har "kverulanten Johansson", en riktig gammaldags processlysten rättshaverist.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar