fredag 9 augusti 2019

205. Kamratposten. Samlade serier


Just det här exemplaret skaffade jag för några år sedan, men jag hade också ett när jag var mer i Kamratposten-ålder, av allt att döma utrensat. Själva innehållet är dock från 1973-79, en tid innan jag läste tidningen. Några av hustecknarna känner jag ändå igen.

En fullständig redogörelse för innehållet finns här, så det upprepar jag inte. Men det finns ett antal seriefierade folksagor, en genre som fanns i tidningen även under 80-talet, och som jag redan då inte var så förtjust i. Längst och mest ambitiös är nog "Kattedammens hemlighet", som bygger på en bok av Olle Mattson och har en förhållandevis vuxen ton. Miljön, en svensk hamnstad under andra världskriget, gör förstås sitt till. Ambition har också serieversionen av Sven Wernströms De hemligas ö, som jag läste i bokform för några år sedan. Här slutar historien innan det är slut, av oklar anledning (möjligen ville man inte låta de unga läsarna få del av att det föds barn på ön, avlade av de tonåriga scouter som blivit strandsatta). Peter Csihas, som tecknat den, har också ett annat alster med:


Det framgår inte uttryckligen i serien, men det verkar råda enighet om att Janne är tecknaren Jan Lööf. En del av det de upplever är inte så exotiskt längre (13 kanaler på TV-n!):


och en del är sorgligt aktuellt fortfarande - eller om det är återigen:


Men frågan är om inte det mest historiska är två sidor, ett första embryo till Familjeliv, som jag minns som en av de allra bästa serierna från min KP-tid, och som jag också har läst i albumform senare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar