söndag 26 september 2021

165. Maria Cinthio och Anders Ödman (red): Vägar mot Lund


Ett och ett halvt kilo bok, bunden i gediget klotryggsband, det känns närmast otidsenligt, men den är faktiskt från 2018. Det handlar om byggandet av Lunds domkyrka, men från det centrala temat finns det många trådar åt olika håll. Ett kapitel av Maria Cinthio behandlar vad som hände i Lund innan dess, det vill säga hur staden kom till och fick kyrkor lite längre söderut än domkyrkan. Huvuddelen av boken är skriven av Anders Ödman och rör sig om hur byggnadsmaterialet från stenbrott i Mellanskåne fraktades till Lund under den långa byggtiden - samt en hel del sidoteman. Två kortare avsnitt på slutet behandlar bergarter och Lunds stadsplan.

Det här är jag förstås inte alls kompetent att ge någon professionell åsikt om. Från min horisont är det intressant och vederhäftigt, om än en smula spretigt genom att vilja ta upp det mesta som har någon beröring med huvudfrågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar