fredag 19 april 2019

80. Lotte Möller: Till England!


Lotte Möller skriver här om sin egen anglofili. En tes hon har är att den är sprungen ur de många engelska barnböcker hon läste, och jag tror det kan ligga en del i det. När man kommer dit känner man sig liksom hemma fast man aldrig har varit där förr.

Hon har skrivit mycket om trädgårdar, och sämre utgångspunkt kan man ju ha i en bok om England. Här är förstås Vita Sackville-West och systrarna Mitford med på ett hörn, som de så ofta lyckas med när det ska handla om engelskt 1900-tal. Bäst blir det på de allra sista sidorna när anglofilen John Andrén presenteras. Han var född i Ystad och numera finns hans bibliotek tillgängligt där. I all sin svenskhet verkar han ha kunnat platsa som ett engelskt original.

(Boken är från 2001, men är inte mindre intressant så här i Brexit-tider.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar