torsdag 25 december 2014

120. John Chrispinsson: G. A. Reuterholm. Den gråtande diktatorn


Den här boken hade jag nog hoppats lite mer på med tanke på kombinationen intressant levnadsöde som ämne och skrivkunnig journalist som författare. Tyvärr känns det som om författaren drunknar lite i sitt material. Reuterholm var en oerhört flitig brevskrivare, och även om inte allt finns bevarat är det uppenbarligen stora mängder text att smälta - och potentiellt citera. Det blir till sist en jämntjock ström av citat och anekdoter där jag har svårt att se vad som är viktigt och oviktigt. Jag har haft boken liggande halvläst ett bra tag, men tog mig nu för att läsa tio sidor om dagen för att i alla fall komma igenom den före årsskiftet.

Av någon för mig oklar anledning har författaren valt att inte berätta om Reuterholms liv i kronologisk ordning. Första delen handlar om de år han styrde Sverige som ledare för Gustav IV Adolfs förmyndarregering, 1792-96. För att få det begripligt och sätta in inte minst de många förekommande personerna i rätt sammanhang måste det ges en hel del bakgrundsinformation. Sedan följer en del som behandlar Reuterholms liv fram till mordet på Gustav III, där det förstås förekommer en del upprepningar. Och slutligen hoppar vi till tiden då Gustav IV Adolf blir myndig och själv tar hand om regeringen (och Reuterholms intressanta liv mer eller mindre är slut, kan man konstatera). Man är ju fri att läsa delarna i den ordning man vill, men det måste väl också ligga någon tanke bakom den ordning delarna nu kommer i. Den kan jag alltså inte alls genomskåda.

Delvis är det ändå intressant. Mest fastnade jag för när han är i Paris under franska revolutionen. Med de upplevelserna är det inte så konstigt om han blev vaksam i överkant när han själv kom till makten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar