söndag 28 december 2014

124. Agatha Christie: The Murder at the Vicarage


När jag för några veckor sedan läste Liket i biblioteket trodde jag ju det skulle vara den här. Liket i fråga hittas här i kyrkoherdens arbetsrum, och miljön är miss Marples hemby St Mary Mead, men annars är det inte så mycket av själva intrigen som är liknande.

Kyrkoherden är berättare av historien, vilket är ett rätt lyckat grepp, tycker jag. Han har en torr, lakonisk humor som särskilt visar sig när han berättar om hembiträdet Mary, som milt sagt inte passar särskilt väl för sina arbetsuppgifter, men som kyrkoherdens unga fru nogsamt avstår från att lära upp, för då skulle någon annan vilja anställa henne. Större delen av berättelsen är kyrkoherden också ganska svalt inställd till den nyfikna miss Marple, som på ett nästan kusligt sätt ser och hör allt som händer. (I ett par senare böcker återkommer kyrkoherden och hans familj, då som vänner till miss Marple och inte särskilt inblandade i intrigen.)

Mordoffret, kyrkvärden överste Protheroe, är en inte särskilt omtyckt man i trakten. Miss Marple räknar till sju personer som har haft motiv att döda honom, men olyckligtvis verkar det som om ingen har kunnat göra det under de få kritiska minuter som går mellan hans ankomst till prästgården och att kyrkoherden hittar honom skjuten.

Här finns också med inte mindre än tre olika kartor över prästgården med omnejd samt kyrkoherdens arbetsrum. Jag vet inte om alla är helt nödvändiga för att man ska kunna följa med i handlingen, men de visar i alla fall att författaren har varit noga i sina förberedelser. Miss Marples centrala placering i byn framgår också tydligt, liksom tre andra återkommande damer, delvis påminnande om miss Marple vad gäller nyfikenhet, men inte med samma slutledningsförmåga.

Min svenska utgåva är mindre elegant än den klassiska Penguin-pocketen jag nu har läst. Man undrar om tecknaren (och den som har valt bilden) överhuvudtaget har läst boken. Kanske har det här unga kvinnliga liket bidragit till min förvirring om vilken bok som var vilken, även om hon verkar placerad utanför prästgården:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar