måndag 2 juli 2018

137. Kjell Westö: Hägring 38


Förra gången i bokcirkeln var det ett gäng kvinnor som träffades på tisdagar. Den här gången är det ett gäng män som träffas på onsdagar. Det var alltså anknytningen till veckodagstemat - helt godtagbar för oss, som gärna tolkar teman fritt och kreativt. De sex männen som ingår i Onsdagsklubben spelar lite olika roller i berättelsen, men en av dem, advokaten Claes Thune, är någon sorts huvudperson. På ett annat sätt är hans relativt nyanställda sekreterare Matilda Wiik - som det är noga med ska kallas kontorist - också en sorts huvudperson.

Advokatkontoret ligger i Helsingfors, och det hela utspelar sig 1938, när Finland och Europa står på randen till världskrig. För flera av de medverkande är det dock det finska inbördeskriget för ett par decennier sedan som upptar mycket tankar. Matilda Wiik har traumatiska minnen från den tiden, som dessutom aktualiseras när Onsdagsklubben sammanträder på Thunes kontor.

Jag tycker att både personerna och intrigen är smått undanglidande och svåra att riktigt få grepp om. Men det är säkert meningen, och skapar en speciell stämning, som vi i cirkeln diskuterade en del. Jag blev snarast frustrerad av att vissa saker - som inte gärna kan redovisas här - bara antyddes, medan andra inte stördes av det. De centrala personerna är fiktiva, men det förekommer ett antal verkliga personer kring dem, som ibland är kända och lätt identifierbara, ibland känns som blinkningar från författaren till de invigda. En hel del av detta kan man läsa om på nätet, om man vill, före eller efter den egna läsningen, vad som känns bäst.

Trots ett något blandat intryck är jag benägen att läsa mer av Kjell Westö. Inte minst verkar hans böcker vara en intressant ingång till Finlands 1900-talshistoria, som jag är alldeles för obekant med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar