fredag 21 augusti 2020

147. Per Faxneld: OfferträdetPer Faxneld är akademiskt verksam religionshistoriker, men kan skriva skönlitterärt också, måste man konstatera. Det här är en liten samling korta rysligheter, gissningsvis inspirerade av hans yrkesverksamhet, för det är mycket riter, offer och liknande. Mest utspelar det sig i Norrland, nästan alltid under 1700- och 1800-talen, när folk ute i bygderna hade långt till en läkare och fick ta hand om saker själva. För att bara nämna något - i en del av berättelserna hade en läkare knappast kunnat göra någon insats. I sin genre är det här riktigt bra. Den dokumentära stilen med angivna person- och ortnamn, årtal och regerande kungar fungerar som en effektiv kontrast till det övernaturliga. Min enda reservation är att en samling med fyrtiofyra korta historier är en utmaning att hålla samman, samtidigt som varje enskild historia ska hållas separat. Det hade varit lättare om jag hade lyssnat till bara en eller ett par i taget, men så fungerar man ju sällan som lyssnare.

Till den här novellsamlingen hittade jag genom bloggen Fiktiviteter, så där som bloggar fungerade förr, men inte verkar göra i samma utsträckning längre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar