fredag 15 september 2023

84. Wulfila och den gotiska bibeln


Det här är egentligen en utställningskatalog med anledning av 1700-årsjubileet av den gotiske biskopen Wulfilas födelse år 311. Det innebär att den del av publikationen som innehåller texter som berättar om utställningsföremålen bitvis kan vara svår att ta till sig i efterhand. Huvuddelen är emellertid tre artiklar som genom sina olika perspektiv fungerar utmärkt både var för sig och som en gemensam introduktion till Wulfila, Silverbibeln och goterna. (Den är dessutom tvåspråkig, så allting finns även på engelska.)

Först skriver Anders Kaliff om folket goterna, enkannerligen vad sentida arkeologi kommit fram till om dem. De har varit föremål för forskningsintresse - och mindre seriöst intresse - i flera hundra år, men eftersom den äldsta huvudkällan har varit historieskrivaren Jordanes' verk, nedskrivet flera hundra år efter det han berättar om, är arkeologiska fynd nog så viktiga för att kasta ljus över goternas ursprung. Det som traditionellt har berättats, att de utvandrade från Skandinavien och via norra Polen tog sig söderut, är åtminstone fullt möjligt även med beaktande av vad arkeologerna nu vet.

Sedan skriver Lars Munkhammar om själva Silverbibeln, det praktverk som innehåller Wulfilas översättning av de fyra evangelierna. Den kom visserligen till ett par hundra år efter att Wulfila själv levde, och i Ravenna, inte i nuvarande Bulgarien där han hade sin verksamhet. Goterna var ju inte bara vid sin eventuella utvandring från Skandinavien ett mobilt folk.

Sist är det en bulgarisk forskare, Rossen Milev, som orienterar om vad som är föremål för uppmärksamhet i Wulfilas hemland, om man något oegentligt får kalla Bulgarien så. Det har länge varit ganska undanskymt, men på senare år rönt nytt intresse. Inte minst driver han tesen att Wulfila var en tidig europé, en föregångare till tanken om europeisk identitet, och där kanske jag inte följer med författaren hela vägen, även om hans något yviga argumentation har sitt intresse.

Med det här upplägget blir det någon upprepning och någon inkonsekvens, men det uppvägs nog av författarnas respektive tyngd inom sina områden. Och inte minst innehåller katalogen ett bildmaterial som jag tror man får leta länge efter på annat håll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar