söndag 18 maj 2014

52. Lena Rainer: Rätt i krysset!


Lena Rainer har skrivit den enligt egen utsago första boken på svenska om korsord ur lösarnas perspektiv. Jag tycker nog att den av henne flitigt citerade Hans-Christian Nygårdhs Galen i korsord därmed oförtjänt definieras bort; där finns mycket som intresserar en lösare och här finns också en hel del om hur konstruktion ("komposition") av korsord går till.

Jag har lite svårt att se den eventuella röda tråden i den här boken. Dels finns det ganska faktainriktade kapitel om korsordets historia, intervjuer med konstruktörer, kända korsordslösare och tävlingsredaktörer. Dels finns det kapitel på teman som "Är det fusk att ta hjälp?" och "Så här löser du korsord" som känns mest som författarens eget tyckande. Och inget fel med eget tyckande, men behövs det en bok för det och för vem i så fall? Jag tror att de tips och råd för lösare som finns i den här boken inte är några nyheter för den som någorlunda regelbundet löser korsord, och den som inte gör det lär inte läsa den här boken.

Tyvärr är också de faktabetonade avsnitten lite pladdriga och ibland också felaktiga. Jag tror inte att Bertil Geijer var Svenska Dagbladets förste konstruktör 1925, eftersom han var 11 år då. På flera ställen avslutas resonemang med formuleringar som "Ämnet överlåtes med varm hand till hugade korsordsforskare." Ja, det var ju ungefär sådana frågor jag trodde att den här boken var tänkt att besvara.

Det bästa med boken är de många roliga exempel på tvetydiga nycklar som författaren råkat ut för under åren. Enar Åkered var en klassisk konstruktör i bland annat DN och låg bakom dubbelnyckeln "täta skall och skall täta" som blir DREV. Men detta och flera andra exempel återkommer mer än en gång i boken, och det känns lite onödigt. Det verkar tyvärr som om hela boken är tillkommen i ganska stor brådska, kanske för att hinna komma ut 2013 då korsordet enligt vissa källor firade 100 år. Jag är faktiskt besviken på att det inte har lagts ner lite mer omsorg från författare och förlag, för ämnet skulle förtjäna en bättre behandling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar