torsdag 25 augusti 2016

87. Hans Alfredson och Lars Olson: Nytidens Slott och Herresäten


Bilden gör inte riktigt den här boken rättvisa, för den är två pocketar bred och en och en halv pocket hög. Innanför omslaget ritar och berättar Hasse Alfredson och hans mindre kände barndomsvän (som är arkitekt på riktigt) om sex (fiktiva) slott och herresäten byggda på 2000-talet. Enligt baksidan är det "ett tankeväckande och roligt verk, som tack vare den nya timetransformern CU4 kunnat publiceras mer än åttio år innan det kunnat skrivas". Flertalet av de sex slotten är alltså ännu inte påbörjade. Som i annan framtidsskildring och kontrafaktisk historia finns det vissa saker som man reagerar på redan nu femton år efter att boken kom ut, men också några småroliga blinkningar som jag tycker står sig ganska bra.

Ett av objekten är Vitaby slott (på omslaget ovan), som är byggt i sexhörningar, en på fullt allvar intressant arkitektur som jag faktiskt skulle kunna tänka mig att bo i. Nu lär jag aldrig hamna i en sådan ekonomisk situation att jag kan anlita någon för att rita och uppföra ett helt nytt hus enligt mina önskemål, men i så fall hade jag varit inne på att göra något i den här stilen:


Ett annat objekt är EU-guvernörens palats, en flytande historia i Stockholm, där det i förbigående ges en inte alldeles smickrande bild av EU:s utveckling under första hälften av den tjugoförsta seklet. En följd av palatsets placering är för övrigt att Moderna museet har tvingats flytta till Öresundsregionen och numera finns i Lagerhuset i Eslöv. När boken skrevs stod huset tomt, men numera är det ombyggt till bostäder, så chansen att det ska bli konstmuseum har nog snarast minskat.

Bland de sex byggnaderna, deras användningsområden och brukare finns det både utopiska och dystopiska inslag. Ett intressant tema som återkommer är hur byggnaderna ska försörjas med energi, och där finns ett riktigt tilltalande exempel på vad som väl numera kallas passivhus eller rentav nollenergihus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar