torsdag 9 maj 2013

25. Nils-Olof Franzén: Agaton Sax och vita möss-mysteriet


Det här är tredje boken om Agaton Sax, och jag tycker nog att den är svagast hittills, mycket på grund av upprepningar av kända inslag från de två tidigare. Här är han först hemma i Byköping och sedan i London för att fånga två skurkar, båda kända från tidigare äventyr, men nu kompanjoner i AB Atom-Kola (som gör reklam för sig med vita mössor, därav titeln). För första gången träffar han inspektör Lispington vid Scotland Yard, eller om man ska säga att det är tvärtom, eftersom Lispington bryter sig in på Agaton Sax hotellrum för att häkta honom.

Samma år som boken kom ut, 1957, hade Kvitt eller dubbelt premiär i svensk TV. Det kan inte vara en slump att författaren (programdirektör på radion, som också sände de första omgångarna av tävlingen, när det var få som hade TV) låter Agaton Sax delta i en mycket liknande tävling i London, som praktiskt nog är öppen även för publiken:


Ämnet är "graeliska", ett av de många språk Agaton Sax behärskar, och självfallet vinner han tävlingen (med "130 poäng av strängt taget 100 möjliga, medan de båda männen i burarna fick sammanlagt 12 poäng för delvis riktiga svar, vilka korrigerades av Agaton Sax"). Hans största triumf är kanske följande svar på vad en viss graelisk mening betyder:

" - Meningen är både en baklänges- och en framlängesmening, vilket var mycket vanligt i graeliska språket på 1200- och 1300-talen. Framlänges betyder meningen: När ekarna grönska och svalorna slå i skyn sin drill, då är det vår, och vem skulle då icke vilja dväljas bland de blå bergen? Men om man läser meningen baklänges betyder den: Över alla getmjölktjuvar och andra skurkar och förrädare uttalar jag ett sexfaldigt ve och hotar dem med livslånga fängelsestraff med mera om de inte genast bättrar sig."

Faster Tilda medverkar endast per telegram, precis som tidigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar