tisdag 21 maj 2013

29. Ingmar Karlsson: Europa och turken


Även om det inte finns någon uppdelning av boken utöver kapitlen uppfattar jag den som två delar, löst sammanhållna av att det mesta sätts i relation till Turkiets pågående förhandlingar om EU-medlemskap. Boken är ursprungligen från 2007, men perspektivet är ju fortfarande aktuellt.

Den första dryga hälften är en genomgång av Turkiets historia ur landets eget perspektiv men i relation till dess grannar, både västerut och österut. (Med "Turkiet" avses då både den republik som finns nu och dess föregångare på samma plats, främst de bysantinska och osmanska rikena.) Det intressanta är att få perspektiv och sammanhang vad gäller de händelser där turkarna förekommer i traditionell europeisk historia. Ofta har intrycket varit att turkarna är mer eller mindre vilda och galna, de intar Konstantinopel, överfaller Wien och skapar kalabalik i Bender. När man också får veta vad som händer däremellan blir deras agerande förklarligt och varken mer eller mindre krigiskt än många andra länders vid samma tider.

Sedan handlar tre långa kapitel om de tre relationer till andra folk som spelat stor roll för turkarna under 1900- och 2000-talen, nämligen kurderna, armenierna och Cypernfrågan. I alla tre fallen visar det sig att verkligheten är mer komplicerad än medias rapportering oftast har tid att redovisa. Med historisk bakgrund och utblick blir Turkiets agerande återigen förklarligt, om än inte alltid ursäktligt.

Jag lärde mig mycket som jag inte visste och är sugen på att läsa mer om flera av de frågor som boken tar upp. Det är väl ett betyg så gott som något.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar