lördag 4 augusti 2018

195. Anders Post: Ursäkta, jag såg inte att det var upptaget


Det är väl frågan om den här boken ska taggas som Serier, men jag följer bibliotekens praxis. Det är gamla illustrationer - träsnitt, tror jag - som Anders Post har försett med texter som är roliga på ett absurt sätt, och ofta får en att se bilderna på ett helt nytt sätt. Egentligen är varje bildtext värd att citera, men så här kan det se ut när en fladdermus:


eller ett bältdjur:


förmänskligas till både namn och tankar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar