torsdag 2 augusti 2018

192. Anton Tjechov: Fästmön


Anton Tjechov var synnerligen produktiv, inte bara som novellist, men kanske särskilt där. Ryska Wikipedia listar 576 noveller. Lite tror jag han har fått lida för att det ofta är samma urval noveller som återkommer i olika samlingar och antologier, och det är väl inget fel på dem, men man tröttnar helt naturligt på dem. Så mycket trevligare då att den här inte hör till den kategorin. Den är ändå omisskännligt tjechovsk i sin miljö från en rysk landsortsstad, där en stor familj går runt i sitt stora hus utan att egentligen göra något. När någon gör något blir det förstås svimningar, om inte värre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar