lördag 11 augusti 2018

210. Jason Cobley: Dracula


Den här serieversionen av Dracula har samma upphovsteam som Frankenstein i serieversion som jag läste för ett par år sedan. Det är en påtagligt modern serie i sitt grafiska uttryck:


men såvitt jag förstår trogen originaltexten. Det framgår här och var att originalet i mycket stor utsträckning är en samling fiktiva dokument - brev, dagböcker, tidningsnotiser etc - som tillsammans berättar om händelseförloppet. Det är intressant att det går att göra serie av det med så gott resultat.

Det är ju med Dracula som med Frankenstein, att ursprungsromanen är bearbetad i olika medier så många gånger att det ibland kan vara svårt att veta vad som är senare tillägg. Och man kan veta ganska mycket om Dracula utan att ha läst en rad om honom. Det betyder också att läsaren har sin bild av Dracula, men den utmaningen tycker jag den här versionen klarar av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar