måndag 3 juni 2013

35. Nils-Olof Franzén: Agaton Sax och de slipade diamanttjuvarna


Denna fjärde del i serien om Agaton Sax är nog sämst hittills, tyvärr. Den består av de gamla vanliga inslagen, Agaton Sax enastående ("oerhörda") språkkunskaper, buktalartalanger och skarpsinne, och utspelar sig i Byköping och London, mellan vilka metropoler Agaton Sax tar sig med egen helikopter. Faster Tilda bor numera i samma hus som Agaton Sax och Byköpings-Postens redaktion och kommunicerar med honom genom ett talrör. Inspektör Lispington medverkar under två förnamn, Hieronymus och Arthur H (som förstås kan betyda Hieronymus, om man vill vara generös).

En ledtråd till var Byköping egentligen ligger, förutom att det verkar vara nära Töreboda, får man genom att det uppenbarligen går direkttåg dit från Malmö C:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar