söndag 17 november 2013

107. Kader Abdolah: Dagbok i kilskrift


Här ser man hur bibliotekets skyltning kan få en att läsa något som man inte hade tänkt sig. Titeln fick mig att låna den här boken samtidigt som jag var där i ett helt annat ärende, och det visade sig vara ganska lyckat.

Det handlar dels om den persiske dövstumme (ja, det kallas så här) mattrestauratören Agha Akbar, som av en inskription i en grotta lär sig kilskrift och använder den för att skriva en dagbok, dels om hans son Ismaiel som senare sitter i Nederländerna och försöker dechiffrera den. Eftersom Ismaiel är verksam i motståndsrörelsen mot både shahen och Khomeini innan han tvingas i exil handlar boken också ganska mycket om Irans moderna historia.

På ett ovanligt sätt är det lättläst utan att vara lättviktigt, och det är inte en nedslående eländesskildring även om det tidvis handlar om tunga ämnen. Och så är det intressant med något som inte utspelar sig i Sverige, England eller USA, som så mycket annat av det jag läser. Större geografisk spridning kanske jag skulle försöka ha som målsättning för 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar