lördag 25 januari 2014

7. Anders Hellén: En ljugande malm


Bakom författarnamnet döljer sig prästen Carl Greek, och bara det är ju lovande. Handlingen utspelar sig i det fiktiva klostret Aquabella i Småland under en höstvecka 1452. Det börjar med att en ung släkting till abboten tillsammans med sin tjänare Helge kommer till klostret för att stanna en tid i utbildningssyfte. Redan första kvällen blir en av munkarna mördad och Helge får anledning att på egen hand fundera över vad han har sett och hört i anslutning till det. Annars är det abboten som sköter utredningen på ett för pusseldeckaren ganska klassiskt sätt; han frågar och samtalar utan att det kan kallas förhör, men får ändå reda på en hel del. Det är inte alldeles lätt att följa med i lokaliteterna, men då är det bra att det finns en karta:


Den döde munken visar sig förstås ha varit sådan att mer än en person i klostret eller omgivningarna har haft sin egen anledning att tysta honom. Som vanligt är det också något man som läsare förbiser eller missar betydelsen av i samband med att mordet beskrivs och återberättas. Själv förstod jag att det var något lurt med en annan sak än just den väsentliga, men det visade sig vara ett villospår för Helge och abboten, så det fick man inte vara nöjd med.

Det ligger förstås nära till hands att jämföra med Umberto Ecos I rosens namn, som faktiskt kom sju år senare, och Ellis Peters' deckare om broder Cadfael, som började komma ut fyra år senare. Jag tycker den här hävdar sig väl i konkurrensen, även om jag inte kan bedöma korrektheten i miljöskildringen eller andra historiska detaljer. Det är i alla fall spännande och annorlunda, inte minst formen för upplösningen. Men även den är egentligen helt logisk med tanke på gärningsmannen, miljön och tiden det utspelar sig i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar