söndag 14 januari 2018

5. Eva Ibbotson: Flykten från Berganien


De här kontinentaleuropeiska furstendömena med oklar placering som förekommer i populärkulturen har en del gemensamt. De brukar vara bergiga, politiskt oroliga och dynastiskt komplicerade. I varierande grad gäller det förutom den här bokens Berganien också Syldavien, Varanien och Genovien. Någon borde göra en seriös jämförelse av dem. En hypotes jag har är att de går tillbaka på operettfurstendömen av typen Pontevedro och Flausenthurn (i sin tur parodierade av bröderna Marx som Freedonia). Hur som helst skiljer de sig från Håkan Nessers fiktiva land, som jag reflekterade lite över i slutet av förra året, och inte bara för att det är så föga bergigt.

Här finns dessutom en annan arketypisk engelsk ungdomsboksmiljö med, nämligen internatskolan. De korsar sig på ett ganska förtjänstfullt sätt genom att en grupp engelska barn 1939 skickas till Berganien för att delta i en dansfestival och där blir vänner med landets kronprins. I bakgrunden till detta fiktiva land (som verkar gränsa till Schweiz och ha nära till Innsbruck, där man byter tåg) förekommer både Hitler och den brittiska kungafamiljen, men också ett antal andra fiktiva furstar.

Det är rätt mycket trådar att hålla reda på och det krävs nog en viss läsvana för att klara av det. Temat är ett helt annat, men i komplexiteten påminner det annars om Wodehouse i att det är många som ska få varandra och mycket som ska lösas innan allt är slut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar