måndag 14 juli 2014

69. Alexander McCall Smith: De små omständigheternas hus


Den här tredje boken om professor doktor Moritz-Maria von Igelfeld innehåller på sina 120 sidor två olika berättelser om professorns vistelser utanför institutionen för romansk filologi i Regensburg, där han vanligen tillbringar sina dagar. I den första halvan är han och gästforskar i Cambridge, där det finns ett intressant arkiv med obearbetade portugisiskspråkiga handskrifter. Det ger tillfälle till en del roliga iakttagelser om det engelska akademiska livet och för övrigt om det engelska livet överhuvudtaget. (Liksom det finns personer som heter Featherstonehaugh och uttalas [ˈfænʃɔː] så finns det där en doktor Haughland, som uttalar sitt namn Plank.) Nyss hemkommen från Cambridge blir von Igelfeld inbjuden till Colombia och installerad som korresponderande ledamot av dess vitterhetsakademi, ett nog så krävande uppdrag i ett så instabilt land.

Alla tre böckerna är för övrigt illustrerade av Iain McIntoshs fina, träsnittsliknande bilder:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar