lördag 18 juli 2015

66. Ingvar Carlsson: Lärdomar. Personliga och politiska


Vid det biblioteksbesök som markerade inledningen på semestern fick jag oplanerat med denna bok hem, som förra året kom ut som komplement till Ingvar Carlssons tidigare två politiska memoarböcker (varav jag bara har läst den ena). Här berättar han mer episodiskt om olika saker i sitt liv, en del från uppväxten som jag inte stött på tidigare, och reflekterar över dagens politiska situation på olika sätt och utifrån olika övergripande teman som ledarskap och löften. Upplägget gör att det ibland blir lite tvära kast mellan tider och platser, men han berättar intressant och angeläget om Erlander och Palme, Adelsohn och Bildt och många andra som han kommit i kontakt med under sin politiska verksamhet. Extra trevligt tycker jag det är att boken bara är på knappt 200 sidor, för det betyder att den har möjlighet att faktiskt bli läst av fler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar