söndag 6 augusti 2017

108. Siv Widerberg: Klass 6D Sverige, Världen, som tårtbitar


Klass 6D från föregående bok hotas av att delas (eller som de uttrycker det, splittras) inför högstadiet. På ungefär samma sätt som när de solidariserade sig för att Veikko skulle få gå kvar i klassen protesterar de mot det, ända till att överklaga länsskolnämndens beslut till regeringen. (Allra sist finns en del lagtext och exempel på regeringsbeslut om liknande ärenden.) Den här gången går det inte lika väl, utan de får lämna sexan utan att veta vilken klass de ska hamna i eller med vem av sina gamla klasskamrater. Det är dock synnerligen noga att de inte är ute efter att någon annan klass ska behöva delas, utan att det de vill är att alla ska få fortsätta, även om det innebär att det blir fler klasser än det egentligen finns pengar till.

Kanske var det den här boken som fick mig att läsa serien, eftersom min klass var i en mycket liknande situation. Vi var inte lika samfällt intresserade av att slippa delas, som jag minns det, men jag minns också ett stormöte med rektor och studierektor, som inte var så olikt det som finns beskrivet här. De föräldrar i min klass som var negativa var dock inte negativa till att en annan klass kunde behöva delas, snarare tvärtom. (Utvecklingen hade också kommit förbi stadiet att "Stämningen och cigarettröken luktade lika illa", som vid mötet i den här boken.)

Jag minns som sagt inte att det var så lite text i de här böckerna, i varje fall i de här första:


Men det ger utrymme till Cecilia Torudds teckningar, som alltid är bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar