fredag 4 augusti 2017

103. Håkan Nesser: Hur jag tillbringar mina dagar och mina nätter


Jämfört med föregående Novellix-Nesser är det här bättre. En författare - såvitt jag förstår bosatt i Nesserland, där Van Veeterens Maardam ligger - blir approcherad i en bar av en främmande man, som säger sig veta saker om författarens hustru och hennes förflutna. Eftersom författaren ända sedan de gifte sig har vetat om att det finns en period i hennes tidigare liv som hon inte vill tala om vågar han inte riktigt avfärda den andre. Sedan blir det en effektfull växling mellan då och nu, och den lek med sanning som Nesser ofta är så bra på. Det är väl genomfört även här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar