måndag 14 augusti 2017

120. ABC i Efter 3. Rim och reson om 1900-talet


Radioprogrammet Efter 3 lät strax före sekel- och millennieskiftet både lyssnarna och ett antal inbjudna proffs skriva ABC-verser på temat 1900-talet i traditionen från Falstaff, fakir med flera. Bland proffsen fanns så olika förmågor som Hasse Alfredson och Olle Ljungström, Babben Larsson och Caj Lundgren (känd som dagsverspoet under signaturen Kajenn).

När man läser hela boken, om än utdraget under ett par veckor, blir det tydligt att vissa teman återkommer, och att de inte är så tidlösa som man kanske tänkte sig 1999. Något som kändes mer aktuellt då var till exempel Monica Lewinsky-affären:
Cigarrer njuts när de har tänts
utom en viss presidents.
(Calle Norlén) 
Clintons lilla vänsterprassel
blev ett storpolitiskt trassel.
(Thea Oljelund) 
Ärlig man ska icke ljuga,
sa Bill Clinton till sin fruga.
(Sven Hugo Persson)

Något som i och för sig är aktuellt fortfarande, men kanske inte skulle skildras på samma sätt är IT:
Internet är substitut
för att träffas och gå ut
(Calle Norlén) 
Internet har innebörden
klotterplank för datanörden.
(Hans Dahlman) 
IT gör den blyge frälst,
han flörta törs med vem som helst.
(Peter Himmelstrand) 
IT är en häftig grej,
vår tids "Sesam, öppna dej!"
(Gertrud Hemmel)

Och ibland kan det finnas helt olika syn på saker och ting:
X2000 sparar tid,
stressad själ får genast frid.
(Peter Himmelstrand) 
X2000 skräcken är
för en sjösjuk resenär.
(Gertrud Hemmel)

Det växlar mellan satir:
Inför Hitlers hemska hot
buga' vi och kysste fot.
(Hasse Alfredson)
och rent trams i Fakirens anda:
Ankpress är en ashipp grej,
finnes snart hos var plebej.
(Olle Ljungström)
och ska förstås inte sträckläsas. Inte heller citeras in extenso, även om det är svårt att låta bli.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar