torsdag 10 juni 2021

104. Jimmy Vulovic: Klasskamrater


Titeln på den här novellen är inte så entydig som man först kan tro, för förutom att det handlar om Ayla som ska träffa ett par gamla skolkamrater finns det också ett tydligt klassperspektiv i historien. Den är så som bra noveller ofta är, ett kort utsnitt ur tillvaron men ändå beskrivande en stor del av ett liv genom återblickar. Den som vill läsa eller lyssna kan göra det på författarens hemsida, och den kvarten tycker jag att alla kan ta sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar