torsdag 17 juni 2021

109. Eva Brylla: Andersson, Pettersson, Lundström och... Beachman


Till sommarens fröjder hör att jag läser en sommarkurs, Ortnamn och personnamn på distans vid Uppsala universitet. Det är en diger litteraturlista, dock många korta artiklar, och så några böcker, som jag har tänkt läsa hela, fast det bara ingår delar i kurskraven. Så är det med den här.

Eva Brylla hade en lång karriär som namnforskare, knuten till Uppsala universitet och det som då hette Språk- och folkminnesinstitutet. Hon är väl skickad att skriva om den här bokens ämne, efternamnens framväxt i Sverige, Norden, Tyskland och England, med betoning på Sverige. Hon skriver också väl - man kan med goda skäl kalla detta för bästa sortens populärvetenskap, där vetenskapen har samma plats som det populära. Boken kom 2009 och det har sedan dess kommit en ny namnlag, så den är något överspelad i ett par avsnitt, men som helhet är den läsvärd fortfarande. Till ämnet hör ju en viss benägenhet till anekdoter, som här hålls precis lagom många och långa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar