lördag 26 juni 2021

117. Charlotte Hagström: Man är vad man heter. Namn och identitet


Som nöjesbredvidläsning till kursen om ortnamn och personnamn - som ni kanske minns - fyller den här boken sin funktion väl. Författaren är etnolog och har därmed en annan ingång till frågor om namn och identitet än de rent språkliga. Här behandlas sådant som namnval, social tillhörighet, adoption och etnicitet, för att nämna något. Ämnet karaktär gör att det här och var blir något anekdotiskt. Men man tvivlar inte på att arbetet är gediget, det väcker många intressanta tankar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar