onsdag 7 juli 2021

125. David Nessle: Muralgranskaren III. RenässanslöstDavid Nessle har ett skarpt öga för formuleringar som är typiska för dagens sociala medier, och en avundsvärd förmåga att efter språklig anpassning hitta rätt plats för dem. Han kan till exempel avsluta en bildtext med "Then Känslan."

Roligast är det, som tidigare, när bilden och texten krockar på sitt absurda sätt:

och man undrar efter ett tag var dessa bilder kommer ifrån och vad de har föreställt från början. Det är ju omöjligt att inte se en odlingslåda ovan, när man väl har börjat se den. En och annan bild har ett motiv man har sett förr, men de är undantag. Dit hör till exempel det berömda porträttet på Henrik VIII, som här får säga:
Wår Nathion är så Öfwerläghsen Alla andra att thet blodt kan Ut-Trychas genom att hafwa Jätte-Konstigha Contacter, Absurdha Mått-enheter och Körha på Fel Sidha af Wäghen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar