onsdag 28 juli 2021

143. Jan Paul Strid: Kulturlandskapets språkliga dimension. Ortnamnen


Den här skriften har sin utgångspunkt i att ortnamnen är en del av kulturarvet. De kan säga mycket om hur folk levde när namngivningen skedde - vilka djur de jagade, hur de bedrev jordbruk, var de dyrkade sina gudar etc. Det är återigen massor av sådant som man aldrig har tänkt på. Själv fastnar jag för att "sund" är besläktat med "simma" och alltså betyder ett ställe som är smalt nog att simma över, även om namngivaren kanske inte själv kunde simma utan bara såg djur göra det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar