fredag 23 juli 2021

139. Staffan Nyström (red): Namn och namnforskning


Det här är den huvudsakliga "boken" på kursen ni kanske erinrar er. Den är ett "levande läromedel", vilket bland annat betyder att en del kapitel inte är klara ännu. För det mesta fungerar det ändå, men jag saknar särskilt "Naturnamnens ålder och datering", eftersom särskilt sjönamn lär vara mycket gamla.

Annars är det den sortens läsning som ger en systematik och fyller i luckor i sådant som man kanske har hört och läst delar av på annat håll, och fyllt av intressanta iakttagelser som inte alltid är förklarade av forskningen. Man kan lära sig följande:
Ibland tog man upp nyodlingar på utmarken. Sådana nyodlingar kunde gå under olika benämningar i olika delar av landet, t.ex. vret i Mälarlandskapen, hump i Östergötland, horva på Öland och lycka i Västsverige. Eftersom dessa lokaler låg lite avsides har namnen ofta bevarats som namn på torp och småbebyggelser, anlagda i anslutning till ägorna.
Om inte annat förstår man ju därmed Elektricitetsvisan bättre, där elektriciteten har kommit till "både Humpen och Vreten".

Så får man reda på att kvinnor har fler förnamn än män, det hade jag ingen aning om. Och inte heller att kvartersnamn är en svensk uppfinning. Det handlar alltså om både personnamn och ortnamn och dessutom mer översiktligt om en hel del andra sorters namn. Paketeringen är ibland ganska akademisk, så det kan nog uppfattas som krävande läsning för den som inte alls har någon språkvetenskaplig bakgrund. Det märks också att texten är producerad i Uppsala, för det är ganska gott om exempel därifrån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar