torsdag 8 augusti 2013

68. Nils-Olof Franzén: Agaton Sax och de okontanta miljardärerna


Om den förra hörde till de bättre så hör nog denna Agaton Sax tyvärr till de sämre i serien. Det känns lite oinspirerat och rutinmässigt med det mesta. Agaton Sax och Lispington blir var och en från sitt håll (och Lispington förstås mest av misstag) inblandade i en historia om stölder från ÄMMFFIHOB (Äldre Medfödda Miljardärers Förening För Inbördes Hjälp Och Bistånd), som håller årsmöte på det engelska slottet Bubble:


Själva sammanträdet är närmast parodiskt, eftersom det röstas om allting, inklusive om ordföranden Mr Knickerbocker ägnar sig åt falsk rösträkning, som viceordföranden lord Penningham hävdar. Efter hand försvinner miljardärerna en efter en, och de återstående delar upp sig i tre grupper för att leta. Medan de tre grupperna, successivt decimerade, irrar runt i slottsparken blir det eventuellt lite spännande. Roligast blir det när de flesta sedan sitter inspärrade i var sitt rum och kommunicerar med varandra med knackningar enligt morsealfabetet. Då kan miljardären i rum nummer ett bara höra sin granne i rum nummer två, men han i sin tur kan höra både rum nummer ett och tre. Miljardären i rum nummer ett har däremot ingen aning om vad som är svar på vad han frågar och vad som är riktat till någon annan.

Troligen var det i denna bok jag först stötte på "hornbågade" glasögon, som här hos föreningens sekreterare och kassör Mr Fogg:


Faster Tilda är bara med lite i början, innan Agaton Sax lämnar Byköping för England, denna gång hämtad med miljardärsföreningens plan och inte i sitt eget privatplan. Brosniskan lyser helt med sin frånvaro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar